ترجمه مقاله تفکیک کردن موانع مغزی – خونی به دنبال آسیب و جراحت مغزی: یک نقش در بیهوشی مربوط به بعد از جراحت

ترجمه مقاله تفکیک کردن موانع مغزی – خونی به دنبال آسیب و جراحت مغزی: یک نقش در بیهوشی مربوط به بعد از جراحتترجمه مقاله تفکیک کردن موانع مغزی – خونی به دنبال آسیب و جراحت مغزی: یک نقش در بیهوشی مربوط به بعد از جراحت|41003620|vhr|تفکیک کردن موانع مغزی – خونی به دنبال آسیب و جراحت مغزی یک نقش در بیهوشی مربوط به بعد از جراحت,خلاصه,آزمایش های اخیر صورت گرفته بر روی حیوان نشان دهنده یک نقش تعیین کننده برای باز کردن موانع مغزی – خونی یا BBB در پاتوژنی مربوط به بیهوشی بعد از جراحت یا PTE است هدف از انجام این مطالعه ارزیابی کردن فراوانی، گستره و هم بستگی های عملکردی مربوط به وق
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : ترجمه مقاله تفکیک کردن موانع مغزی – خونی به دنبال آسیب و جراحت مغزی: یک نقش در بیهوشی مربوط به بعد از جراحت

تفکیک کردن موانع مغزی – خونی به دنبال آسیب و جراحت مغزی: یک نقش در بیهوشی مربوط به بعد از جراحت

خلاصه

آزمایش های اخیر صورت گرفته بر روی حیوان نشان دهنده یک نقش تعیین کننده برای باز کردن موانع مغزی – خونی یا BBB در پاتوژنی مربوط به بیهوشی بعد از جراحت یا PTE است. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی کردن فراوانی، گستره و هم بستگی های عملکردی مربوط به وقفه در BBB در بیماران بیهوش به دنبال آسیب متوسط مغزی یا TBI می باشد. 37 بیمار مبتلا به TBI در این مطالعه شرکت کرده اند که 19 نفر از آن ها از بیماری PTE رنج می برند. همه گزارش های الکتروسفالوگرافیک یا EEG و تصویر برداری مربوط به پاسخ مغناطیسی مغز یا BMRI نیز تهیه شده بود. BMRIها برای وقفه BBB با استفاده از روش های کمی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بد کار کردن پوستی نیز با استفاده از وضوح استاندارد شده کم مربوط به پرتونگاری مقطعی الکترو مغناطیس مغزی یا SLORETA نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. بیماران مبتلا به TBI به صورت معنا داری EEG کمی را در مقایسه با افراد شاهد با هیچ گونه تفاوت معنادار بین PTE و بیماران غیر بیهوش نشان می دهد. قطع BBB در 4/82 درصد از افراد PTE در مقایسه با 25 درصد بیماران غیر بی هوش یافت شده بود و می تواند حتی سال ها بعد از جراحت مغزی نیز مشاهده گردد. حجم مربوط به کورتکس مغزی با قطع BBB به صورت معناداری در بیماران PTE بزرگ تر بود. موج آهسته مربوط به فعالیت EEG نسبت به ناحیه ای مشابه از قطع BBB قرار گرفته بود و مرتبط با حجم کورتکس شکسته BBB بوده است. ما سرانجام یک بیمار را نشان دادیم که از عدم کارایی غشایی اولیه و شکستگی BBB با وضوح تدریجی و موازی برای هر دو پاتولوژی رنج می برد. یافته های ما نشان دهنده این است که پاتولوژی BBB به صورت مکرر به دنبال TBI یافت شده است. تفکیک شدن اخیر BBB با افزایش یافتن فراوانی و گسترش یافتن در بیماران PTE یافت شده است. براساس مطالعات حیوانی اخیر بین ناحیه دچار شکستگی BBB و فعالیت غیر طبیعی EEG مواردی مشاهده شده است. از این رو ما یک نقش را برای زخم مویرگی در PTE پیشنهاد می کنیم.


مطالب دیگر:
پاورپوینت آماده بررسی فرآیند و چگونگی ارسال و دریافت اطلاعات در ماهوارهپاورپوینت آماده بررسی مدیریت کیفیت فراگیر TQMپاورپوینت آماده بررسی مدیریت پورتفولیوی پروژه PPMپاورپوینت آماده بررسی بنا و معماری مسجد امام اصفهان (شاه) – بسیار جامعپاورپوینت آماده بررسی و نقد معماری مسجد امام اصفهان – بسیار جامعپاورپوینت آماده بررسی معماری بخش های مختلف مسجد جامع اصفهان – بسیار جامعپاورپوینت آماده بررسی معماری مسجد شیخ لطف الله اصفهان – بسیار جامعپاورپوینت آماده بررسی بنا و معماری مسجد و مدرسه امام كاشان سلطانيه – بسیار جامعپاورپوینت آماده بررسی اصول و نکات طراحی هتل و مطالعات اقامتي هتلپاورپوینت آماده بررسی معماری معاصر غرب – بررسی معماري ارگانيك و رايتپاورپوینت آماده بررسی معماري اسلامي در عالی قاپو و میدان نقش جهان و مسجد شيخ لطف الهپاورپوینت آماده بررسی معماري اسلامی در قرن هفتم تا دهم سبك آذريپاورپوینت آماده بررسی معماری اسلامی و خصوصیات و مصالح معماری در اقلیم گرم و خشکپاورپوینت آماده پروژه درس انسان طبیعت معماری آشنایی با معماری پایدار و معماری سبزپاورپوینت آماده بررسی معماری داخلی و عناصر اصلی طراحی داخلیپاورپوینت آماده پروژه درس انسان طبیعت معماری بررسی معماری دیجیتالپاورپوینت آماده معماري روستايي ايران – بررسی عوامل موثر بر تنوع سیمای کالبدی روستاهای ایرانپاورپوینت آماده بررسی اصول معماري سبز – مناسب جهت ارائه درسیپاورپوینت آماده بررسی معماری سبک فولدینگپاورپوینت آماده بررسی معماري و بناهای دوره قرون وسطيپاورپوینت آماده بررسی تاریخچه و معماري و بنای مسجد جامع كبود تبريزپاورپوینت آماده بررسی آثار مختلف معماري مصرپاورپوینت آماده بررسی معماري معاصر غرب – بررسی زندگینامه و آثار والتر گريپيوسپاورپوینت آماده بررسی معماری دوره هخامنشيان و تخت جمشیدپاورپوینت آماده بررسی روش های مقاوم سازی سازه های بتنی