تحلیل محتوای کتب ریاضی متوسطه اول بر اساس تفکر خلاق

تحلیل محتوای کتب ریاضی متوسطه اول بر اساس تفکر خلاقتحلیل محتوای کتب ریاضی متوسطه اول بر اساس تفکر خلاق|491114|vhr|تحلیل محتوا, خلاقیت, کتب ریاضی متوسطه اوقیل , مؤلفه های خلات پلسک,تفکر خلاق,تفکر انتقادی,دانلود تحلیل محتوا,تحلیل محتوای آماده
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : تحلیل محتوای کتب ریاضی متوسطه اول بر اساس تفکر خلاق

دانلود بافرمت pdf تعدادصفحات 15

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه مؤلفه های خلاقیت در کتاب درسی ریاضی مقطع متوسطه اول است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کتب درسی ریاضی متوسطه اول در سال تحصیلی 95-1394 است. حجم نمونه برابر با حجم جامعه انتخاب گردید. - در این تحقیق بهمنظور اعتبار یابی و روایی صوری از دیدگاههای صاحبنظران و متخصصان تعلیم و تربیت استفاده شده است. ابزارهای این تحقیق، فرم تحلیل محتوا با توجه به الگوی آموزش خلاقیت پلسک است. برای تحلیل محتوای کتب ریاضی از یک فرم کدگذاری شده استفاده شد، این کار طی چهار مرحله انجام گرفت: در مرحلۀ اول واحدهای فعال و غیرفعال کتابها مشخص گردید و در مرحلۀ دوم واحدهای غیرفعال حذف گردید و در مرحلۀ سوم واحدهای فعال بر مبنای شاخصهای چرخۀ خلاقیت هدایت شدۀ پلسک، کدگذاری شدند و در مرحلۀ چهارم داده های حاصل از یافته های تحقیق با استفاده از شیوه های آمار توصیفی و روش تجزیه وتحلیل آنتروپی شانون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل حاکی از آن بود که میزان توجه و درگیری با شاخصهای الگوی خلاقیت پلسک و مقدار ضریب اهمیت هر یک از این شاخص- ها در کتب ریاضی متوسطه بسیار کم بوده و محتوای درسی کتب مذکور بر اصول خلاقیت پلسک منطبق نیست و مطابق این دیدگاه کمتر میتوانند در ایجاد و پرورش خلاقیت در یادگیرندگان مؤثر باشندمطالب دیگر:
📜یافتن المانهای تقویت کننده های امیتر و کلکتور مشترک برای رسیدن به بهره خواسته شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک📜ترجمه مقاله بهبود عملکرد خروجی یک مبدل ماتریسی Z-Source Sparse تحت شرایط ولتاژ ورودی نامتعادل📜ترجمه مقاله بهبود بهره برداری و عملکرد خط برق با استفاده از ادوات D-FACTS📜پروژه پردازش تصویر📜پروپوزال تاثیر تعامل کارکنان بنیاد شهید با خانواده‌های ایثارگر بر رضایتمندی آن‌ها📜نمونه سوالات درس مبانی برنامه نویسی ( برنامه نویسی با نرم افزار MATLAB)📜مقاله مفاهیم و مدل های ارزیابی عملكرد📜بررسی اثرات کودهای شیمیایی بر سلامت انسان📜کلاچ و انواع آن📜پروژه ی مدیریت وکنترل پروژه(سد مخزنی کمندان)📜دانلود مقاله کشاورزی شهری📜ترجمه مقاله ی تغییر زبان - زبان آمیخته و زبان آمیخته ی مادری📜جستجوی میدانی متغیر ابتکاری برای مسئله مسیریابی کالا در تحویل سوخت📜فایل اتوکد پلان معماری طبقه زیر زمین منزل مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش📜فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف منزل مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش📜فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات منزل مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش📜فایل اتوکد نما منزل مسکونی 5 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش📜فایل اتوکد برش منزل مسکونی 5 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش📜فایل اتوکد برش منزل مسکونی 3 طبقه با کد ارتفاعی کامل رد شده از پله قابل ویرایش📜پروژه کامل اتوکد منزل مسکونی 5 طبقه دارای نما و برش کامل قابل ویرایش📜فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوم آپارتمان مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش📜فایل اتوکد پلان بام منزل مسکونی 2 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش📜فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوم منزل مسکونی 2 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش📜پروژه کامل اتوکد منزل مسکونی 2 طبقه دارای نما و برش کامل قابل ویرایش📜فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوبلکس آپارتمان مسکونی 6 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش