تحلیل محتواي کتاب ریاضی پنجم ابتدایی از نظربرخورداري راهبرد هاي حل مسئله

تحلیل محتواي کتاب ریاضی پنجم ابتدایی از نظربرخورداري راهبرد هاي حل مسئلهتحلیل محتواي کتاب ریاضی پنجم ابتدایی از نظربرخورداري راهبرد هاي حل مسئله|491200|vhr|ریاضی پنجم, راهبردهای حل مسئله, تحلیل محتوا,تحلیل محتوای آماده,دانلود تحلیل محتوا
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : تحلیل محتواي کتاب ریاضی پنجم ابتدایی از نظربرخورداري راهبرد هاي حل مسئله

دانلود بافرمت pdfتعداد صفحات 8

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه پنجم از نظر راهبرد های حل مسئله می باشد برای این پژوهش چک لیستی با 20 سنجه تهیه شده است که راهبردهای رسم شکل الگویابی و الگوسازی بیش از انتظار بوده و راهبرد های حدس وآزمایش و حل مسئله ساده تر و زیر مسئله درحد انتظار بوده اما دو راهبرد حذف حالت های نامطلوب و نمادین سازی کمتر از انتظار است در طراحی و چیدمان مطالب و انتخاب عکس بهتر است بازنگری صورت گیرد برخی برای فصول کارآیی ندارد و باید موجب انگیزش و یادگیری بهتر و ماندگارتر فراگیران شود.مطالب دیگر:
📗پاورپوینت ساختار کتاب ریاضی پنجم ابتدایی📗پاورپوینت درباره دقت و خطا در اندازه گيری📗پاورپوینت درباره ديدمان پردازي در تفكر استرات‍ژيك📗پاورپوینت data mining ravabet elec 📗پاورپوینت database toolbox 📗پاورپوینت Data Mining 📗پاورپوینت davar pezeshki 📗پاورپوینت data mining olgo 📗پاورپوینت Davarix 📗پاورپوینت databasezist 📗پاورپوینت hari 📗پاورپوینت harigh dar maaden 📗پاورپوینت Day 57 📗پاورپوینت harigh 📗پاورپوینت davtalabe motekhases 📗پاورپوینت harekathaye dast az mafsale shane 📗پاورپوینت درباره راه های افزایش شیر ماد و علت کم بودن شیر مادر📗Data Mining 📗Davani cruption 📗davar pezeshki 📗Davarix 📗Day 57 📗hari 📗harekathaye dast az mafsale shane 📗harigh dar maaden